4/2/10

S U P E R A R C H I T E T T U R A R A D I C A L E at artoteca till april 29

“la superarchitettura è l’architettura della superproduzione, del superconsumo, della superinduzione al superconsumo, del supermarket, del superman e della benzina super” (Archizoom e Superstudio, 1966)

No comments:

Post a Comment